Nederlands
De informatie verzonden in dit e-mail bericht en de eventueel toegevoegde bijlagen is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Topcon Europe B.V., Topcon Europe Medical B.V. of Topcon Europe Positioning B.V. en dochterbedrijven (Topcon), niet toegestaan.

Topcon staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht met eventuele bijlagen, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Topcon kan niet garanderen dat een verzonden e-mail bericht met eventuele bijlagen vrij is van virussen, noch dat e-mail berichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Indien het e-mail bericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mail bericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieŽn te verwijderen en te vernietigen. 

English
The information contained in this e-mail message and its attachments is confidential and is intended solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. You should not copy, disclose or distribute this communication without the authority of Topcon Europe B.V., Topcon Europe Medical B.V. or Topcon Europe Positioning B.V. and subsidiaries (Topcon). Topcon is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Topcon does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained or that the communication is free of viruses, interceptions or interference.

If you are not the intended recipient of this communication please return the communication to the sender and delete and destroy all copies.